Stambyte
Molinsgatan

Stambyte för kök och WC samt renovering av nio WC.

Beställare: Brf Vasastaden 27:2