Vår specialitet är renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Vår styrka är totalentreprenad. Det innebär att vi tar ansvar för helheten – och för resultatet.

Med den långa erfarenhet av renovering av flerbostadshus och lokaler som vi på Kaborn Jensen Bygg besitter vet vi vad som är viktigt i varje del av projektet. Tillsammans med stort engagemang och arbetsledare med hög närvaro ute på arbetsplatsen säkerställer vi att resultatet blir rätt och att resan dit blir så behaglig som möjligt.

Vi tar oss gärna an både stora entreprenader och mindre åtgärder. Att resultatet blir bra – det kan ni känna er trygga med.